ගෝලීය ස්ථාන නිර්ණායක පද්ධතිය GPS — thathu.com

මිනිසා ඈත අතීතයේ සිටම ගමන් බිමන් යාමේදී මග සොයා ගැනීම පිණිස නෙත් යොමු කළේ අහස දෙසටයි. කාන්තාර තරණය කරන ගවේෂකයෝ, මහා සයුර තරණය කරන නාවිකයෝ මේ කොයි කවුරුත් පාහේ අහසේ තරු රටා උපයෝගී කරගනිමින් සිය ගමනාන්තයට මග සොයා ගත්හ. කොතැනද ඉන්නේ, යන්නේ කොයිබද තීරණය කිරීම පිණිස ඔවුනට වෙන පිහිටක් තිබුණේ නැත. එහෙත්, විද්‍යාවේ දියුණුව සමග […]

via ගෝලීය ස්ථාන නිර්ණායක පද්ධතිය GPS — thathu.com

About Nilooka

I am a learner; and also a great trainer. I make learning fun for myself and for everyone else. Follow me @NVEDissanayake and visit my Facebook Page: https://www.facebook.com/BusinessTrainerSriLanka/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s